Weidevogels beschermen

Het gaat slecht met de grutto en andere weidevogels door afname geschikte broedgebieden
12 mei 2017

Grutto’s en andere weidevogels koersen af op uitsterven. Door een combinatie van intensivering van de landbouw, verstedelijking, groei van het aantal dieren dat eieren of kuikens rooft en ook klimaatverandering zijn de aantallen weidevogels in Nederland in een zorgwekkende duikvlucht beland. Welke weidevogels Van de vogels waar we het om…

Alternatieven voor dierproeven

Orgaan op een chip, proefdiervrij
28 april 2017

In voedingsonderzoek zijn steeds minder dierproeven nodig. Dat komt door de ontwikkeling van alternatieve methoden en slim gebruik van kennis door Wageningse onderzoekers. Wageningen heeft daardoor inmiddels 80 procent van de standaard dierproeven kunnen vervangen door een dierproefvrij alternatief. De ambitie is om proefdiergebruik voor onderzoek naar veilige en gezonde voeding voor de mens tot het verleden te laten behoren.